Thư viện Lạc Hồng
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học : Đề cương bài giảng ...

Ký hiệu xếp giá
335.501 074Ch-H
Dewey
335.501 074
Xuất bản
tái bản lần thứ 5. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
153tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 02:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Sơ lược lịch sử tư tưởng XHCN trước Mác Bài 2: Sự hình thành và phát triển của CNXHKH Bài 3: Sứ mệnh lịch sử của GCCN Bài 4: Xã hội XHCN Bài 5: hời kỳ quá độ lên CNXH Bài 6: Hệ thống chính trị và nền dân chủ XHCN Bài 7: Cơ cấu giai cấp và liên minh công nông trí thức trng CNXH Bài 8: Vấn đề dân tộc trong xã hội XHCN Bài 9: Vấn đề tôn giáo tronh xã hội XHCN Bài 10: Vấn đề gia đình trong xã hội XHCN Bài 11: Phát huy nhân tố con người tronh sự nghiệp xây dựng CNXH Bài 12: Thời đại ngày nay
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002776  Thất lạc            
100002778  Còn  Rỗi          
100002779  Còn  Rỗi          
100003901  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1266