Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Vi xử lý

Ký hiệu xếp giá
621.391 07NG527Đ
Dewey
621.391 07
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
323tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
vi xử lý, IC, vi điều khiển
Ngày cập nhật
24/08/2013 02:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của vi xử lý, sau đó đi vào nghiên cứu các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Giáo trình gồm các chương: giới thiệu về lịch sử phát triển của các thê sheej vi xử lý; trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển; trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển; trình bày về tập lệnh hợp ngữ, về ngôn ngữ lập trình C của vi điều khiển, cấu trúc các port và ứng dụng port, cấu trúc hoạt động của timer/counter, cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng, cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển, cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016625  Còn  Rỗi          
100016626  Còn  Rỗi          
100016627  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 797