Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Phương pháp giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật: giáo trình dành cho sinh viên, học viên sư phạm kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
607NG527V
Dewey
607
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả
146tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dạy học
Ngày cập nhật
26/08/2013 02:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những nội dung: giới thiệu về bộ môn phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật; giới thiệu kỹ thuật và giáo dục kỹ thuật; mục tiêu, nội dung dạy kỹ thuật và phương pháp xác định mục tiêu dạy học cho một bài dạy kỹ thuật; phân tích quan điểm về phương pháp dạy học kỹ thuật; đặc điểm của các bài dạy kỹ thuật; cơ sở chung về phương tiện dạy học như khái niệm, phan loại, chức năng của phương diện dạy học cũng như phương tiện nhìn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016628  Còn  Rỗi          
100016629  Còn  Rỗi          
100016630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 688