Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết và bài tập Tính toán sửa chữa máy điện

Ký hiệu xếp giá
621.31 NG527TR
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
máy điện
Ngày cập nhật
26/08/2013 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày các phương pháp tính toán các loại máy điện thông dụng trong thực tế: tính toán dây cuốn máy điện không đồng bộ ba pha; tính toán dây cuốn máy điện không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ:2/1); tính toán dây cuốn máy điện không đồng bộ 1 pha; tính toán thay đổi tham số dây cuốn máy điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha; tính toán dây cuốn máy điện coay chiều có vành góp (động cơ vạn năng); tính toán máy biến áp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016634  Còn  Rỗi          
100016635  Còn  Rỗi          
100016636  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 401