Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển lập trình với PLC RSLOGIX

Ký hiệu xếp giá
629.8L250NG
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - H.: Bách khoa - Hà Nội, 2013
Mô tả
318tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
điều khiển lập trình
Ngày cập nhật
27/08/2013 02:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 8 chương: 2 chương đầu chủ yếu giới thiệu cài đặt phần mềm RSLogix 5000 và sử dụng công cụ mô phỏng; 6 chương còn lại là các bài tập thực hành hướng dẫn từng bước điều khiển lập trình cho một dây chuyền sản xuất hay gặp trong dân dụng cũng như công nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016654  Còn  Rỗi          
100016655  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3049