Thư viện Lạc Hồng
Hóa học: năm thứ nhất MPSI và PTSI

Ký hiệu xếp giá
540.7 H401H
Dewey
540.7
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
414tr ; 27 cm
ISBN
8934980937198
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa học, y học
Ngày cập nhật
28/08/2013 10:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách giới thiệu mô hình lượng tử của nguyên tử dạng hiđro; nguyên tử nhiều electron; phân loại tuần hoàn các nguyên tố; kiến trúc phân tử; kiến trúc tinh thể; cấu trúc tinh thể; áp dụng nguyên lí thứ nhất vào hóa học; phản ứng hóa học trong dung dịch nước; cân bằng oxi hóa - khử; vận tốc phản ứng; cơ chế phản ứng trong động học đồng thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016675  Còn  Rỗi          
100016676  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 333