Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp giảng dạy trong các trường cao đẳng và trung cấp y tế: tài liệu dùng cho giảng viên, giáo viên

Ký hiệu xếp giá
610.7 NG304X
Dewey
610.7
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
375tr ; 27 cm
ISBN
8934980833230
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dạy học, trường y
Ngày cập nhật
28/08/2013 01:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm có 18 bài: đại cương về giáo dục, giáo dục y học và đào tạo cán bộ y tế; mục tiêu học tập và dạy học dựa trên mục tiêu; các phương pháp dạy học tích cực; dạy học lâm sàng; dạy học tại thực địa công cộng; các phương tiện dạy học; viết kế hoạch bài học; viết bài học kiểu môđun cho học viên; đại cương về lượng giá/ đánh giá học viên; lượng giá/ đánh giá kiến thức (lý thuyết); dạy học và lượng giá/ đánh giá thực hành (kỹ năng); đại cương về ứng dụng tâm lý học và tâm lý giáo dục trong dạy và học y học; một số thuyết tâm lý học hiện đại ảnh hưởng đến giáo dục và dạy học chủ động tích cực trong ngành y tế; sử dụng các kỹ năng giao tiếp trong dạy học; việc học tập của người lớn; các xu hướng dạy - học để chuyển đổi hành vi; tham gia quản lý đào tạo; tổ chức lớp tập huấn giáo dục y học. Ngoài ra, sách còn có 24 phụ lục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016688  Còn  Rỗi          
100016689  Còn  Rỗi          
100016690  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 221