Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Kế toán Mỹ

Ký hiệu xếp giá
657.076PH105Đ 2013
Dewey
657.076
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2013
Mô tả
612tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán
Ngày cập nhật
29/08/2013 01:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung trình bày trong cuốn sách này gồm 8 chương: kế toán - ngôn ngữ kinh doanh, ghi chép các giao dịch, đo lường thu nhập kế toán, hoàn tất chu trình kế toán, kế toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, kế toán các khoản mục trên báo cáo thu nhập, hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt, kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất; mỗi chương bố cục theo 4 nội dung chính: mục tiêu học tập, nội dung cần nhớ, bài tập ứng dụng và bài tập tự giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016694  Còn  Rỗi          
100016695  Còn  Rỗi          
100016696  Còn  Rỗi          
100016697  Còn  Rỗi          
100016698  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1386