Thư viện Lạc Hồng
Hóa đại cương - vô cơ: tập 1: cấu tạo chất và nhiệt động hóa học: sách đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
546 L250TH
Dewey
546
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - H.: Y học, 2012
Mô tả
335tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa học, hóa học vô cơ
Ngày cập nhật
14/09/2013 10:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 trình bày những khái niệm cơ bản trong hóa học, cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn các chuyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử, phức chất, cấu tạo vật thể - phân cực ion, nhiệt động hóa học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016787  Còn  Rỗi          
100016788  Còn  Rỗi          
100016789  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 996