Thư viện Lạc Hồng
Danh từ thuật ngữ y - dược cổ truyền

Ký hiệu xếp giá
615.88 H407B
Dewey
615.88
Xuất bản
1. - Y học, 2007
Mô tả
537tr ; 24 cm
ISBN
2001234502177
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
y học, dược, dược học cổ truyền, tên thuốc
Ngày cập nhật
14/09/2013 10:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu hơn 4000 thuật ngữ (gần 2000 thuật ngữ y và hơn 2000 thuật ngữ dược)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016786  Còn  Rỗi          
100017785  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2155