Thư viện Lạc Hồng
Hóa phân tích: sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2, Phân tích dụng cụ

Ký hiệu xếp giá
543 TR120T
Dewey
543
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - H.: Y học, 2012
Mô tả
323tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hóa phân tích, hóa học, dược học
Ngày cập nhật
16/09/2013 08:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương về phân tích dụng cụ, đại cương về phân tích quang học, quang học hấp thụ phân tử, quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ huỳnh quang, một số phương pháp quang học khác, phân tích khổi phổ, đại cương về sắc ký, sắc ký khí, sắc ký lỏng, điện di mao quản, phân tích đo điện thế, phân tích von - ampe, kỹ thuật xử lý mẫu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016783  Còn  Rỗi          
100016784  Còn  Rỗi          
100016785  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 737