Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử các học thuyết kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.1Li-T
Dewey
330.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
341tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 03:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Chương 2: Tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ trung đại; Chương 3: Chủ nghĩa trọng thương; Chương 4: Kinh tế học tư sản cổ điển; Chương 5: Học thuyết Kinh tế Tư sản; Chương 6: Học thuyết Kinh tế xã hội chủ nghĩa không tưởng tây Âu thế kỹ XIX Chương 7: Học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Marx - Lenin Chương 8: Các học thuyết kinh tế tân cổ điển Chương 9: Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes Chương 10: Các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại Chương 11: Các học thuyết tăng trưởng kinh tế Chương 12: Các học thuyết thương mại quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002758  Còn  Rỗi          
100002759  Còn  Rỗi          
100002760  Còn  Rỗi          
100002761  Còn  Rỗi          
100002763  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 575