Lịch sử các học thuyết kinh tế : Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập

Ký hiệu xếp giá
330.109 076 Li-T
Dewey
330.109 076
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
221tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1: Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Chương 2: Chủ nghĩa trọng thương; Chương 3: Kinh tế học tư sản cổ điển; Chương 4: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản Chương 5: Học thuyết Kinh tế xã hội chủ nghĩa không tưởng tây Âu thế kỹ XIX Chương 6: Học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Marx - Lenin Chương 7: Các học thuyết kinh tế tân cổ điển Chương 8: Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes Chương 9: Các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại Phần 2: NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002766  Thất lạc            
100002765  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1494