Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử các học thuyết kinh tế : Tập bài giảng

Ký hiệu xếp giá
330.1Li-T
Dewey
330.1
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 1997
Mô tả
261tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương mở đầu: Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Chương 1: Tư tưởng kinh tế của những người trọng thương Chủ nghĩa Tây Âu; Chương 2: Chủ nghĩa trọng nông Chương 3: Kinh tế chính trị tư sản cổ điển; Chương 4: Kinh tế chính trị tầm thường; Chương 5: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản ; Chương 6: Những tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng ; Chương 7: Hình thành và phát triển Kinh tế chính trị mácxít Chương 8: Các lý thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển Chương 9: Lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes Chương 10: Lý thuyết kinh tế của trường phái "Kinh tế tự do mới" Chương 11 : Các lý thuyết kinh tế của P.A Samuelson Chương 12: Các lý luận về thương mại quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002756  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 485