Thư viện Lạc Hồng
Longman essence reading 3: Making teaching and learning easier! Lead the change!

Ký hiệu xếp giá
428.43 L479
Dewey
428.43
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Mô tả
184tr ; 26 cm + 1 MP3 CD
ISBN
9786048556853
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
anh ngữ, reading, đọc
Ngày cập nhật
02/04/2014 02:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Each level of this series comes with one book and one audio component. Each book is organized into 20 chapters consisting of various practice and activity types such as: Before You Read, New Vocabulary, Idioms, Passages, Reading Questions, Vocabulary Test, and Grammar Focus. One of the major advantages of this series is that it integrates many skills: reading, vocabulary building, and listening. Reading on various topics such as world cultures, famous people, science, nature, ... The question types used in Essence Reading include: Main Idea, Inference, Details, Multiple Answers, Finding the Meaning & Purpose and Filling in the blank.The Vocabulary Test section consists of Idioms & Expressions, Filling the in the blanks, Filling in the paragraph that summarizes the passage and Filling in the blanks using the new vocabulary. The purpose of Grammar Focus is to give you a chance to practice grammar which is not included in the Questions section, using one or two paragraphs of the passage.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016841  Còn  Rỗi          
100016842  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1193