Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.45H407V 2012
Dewey
658.45
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
414tr ; 24 cm
ISBN
9786049271694
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Giao tiếp trong kinh doanh, giao tiếp kinh doanh, kinh doanh, giao tiếp
Ngày cập nhật
03/04/2014 02:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những kiến thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu hóa; giúp người học nắm bắt được bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh và những công cụ quan trọng để rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Giáo trình này nhận mạnh các công cụ và tính thực tiễn để nâng cao khả năng thực hành trong giao tiếp kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016876  Còn  Rỗi          
100016882  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 801