Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Ký hiệu xếp giá
331.1TR120X
Dewey
331.1
Xuất bản
2. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
479tr ; 21 cm
ISBN
9786049098192
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế nguồn nhân lực, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cầu lao động
Ngày cập nhật
03/04/2014 02:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những nội dung khái quát về kinh tế nguồn nhân lực, nhân tố con người trong phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hình thành các nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường lao động, nâng cao năng suất lao động, ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016873  Còn  Rỗi          
100016874  Còn  Rỗi          
100016875  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 759