Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình cao học quản trị kinh doanh quốc tế

Ký hiệu xếp giá
658.049H1114G
Dewey
658.049
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả
408tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giáo trình cao học, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, quản trị chiến lược
Ngày cập nhật
04/04/2014 09:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế, đồng thời trình bày những nội dung về quản trị công ty kinh doanh quốc tế. Giáo trình đưa ra những kiến thức sâu hơn, cao hơn nhằm nghiên cứu kỹ môi trường kinh doanh quốc tế, từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty tham gia các hoạt động kinh doanh quốc tế, cũng như thực hiện việc quản trị các hoạt động trong một đơn vị kinh doanh quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016893  Còn  Rỗi          
100016894  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 707