Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Pháp luật kinh tế

Ký hiệu xếp giá
343.07NG527H
Dewey
343.07
Xuất bản
5. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
439tr ; 24 cm
ISBN
9786049270475
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật kinh tế, luật kinh tế, hoạt động kinh doanh, hợp đồng kinh doanh, chế độ pháp lý, luật phá sản, Giáo trình
Ngày cập nhật
04/04/2014 09:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý của nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng đề cập những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tiễn điển hình nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016900  Còn  Rỗi          
100016901  Còn  Rỗi          
100016902  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1181