Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Luật thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
341.597 754GI-108T 2010
Dewey
341.597 754
Xuất bản
Tái bản lần thứ 5. - H.: Công an nhân dân, 2010
Mô tả
428tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật, Luật thương mại, Giáo trình
Ngày cập nhật
04/04/2014 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày một số vấn đề lí luận về luật thương mại quốc tế; Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia và luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016903  Còn  Rỗi          
100016904  Còn  Rỗi          
100016905  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1674