Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Luật thương mại: tập 1

Ký hiệu xếp giá
341.597 754GI-108T 2011
Dewey
341.597 754
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - H.: Công an nhân dân, 2011
Mô tả
497tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật, Luật thương mại, Giáo trình
Ngày cập nhật
04/04/2014 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày khái quát về luật thương mại, các vấn đề pháp luật về: doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, công ty, doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã. Khái luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, vấn đề pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay và quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016906  Còn  Rỗi          
100016907  Còn  Rỗi          
100016908  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1075