Thư viện Lạc Hồng
Kế toán chi phí

Ký hiệu xếp giá
657.42Đ406N 2013
Dewey
657.42
Xuất bản
3. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
326tr ; 27 cm
ISBN
2020110000545
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kế toán chi phí, Giáo trình
Ngày cập nhật
05/04/2014 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí và phân loại chi phí và giá thành. Trình bày kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo: chi phí thực tế, chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính, chi phí định mức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016918  Còn  Rỗi          
100016919  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 841