Giáo trình Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.401 GI-108T 2013
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2013
Mô tả
289tr ; 24 cm
ISBN
2040090000960
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị chiến lược, chính sách kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực, kế hoạch kinh doanh
Ngày cập nhật
07/04/2014 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình chuyên nghiên cứu về các chiến lược và chính sách trong quản trị kinh doanh, nó được thể hiện toàn cầu hóa trong nền kinh tế đa phương. Giáo trình thể hiện những nội dung sau: những điều cơ bản trong quản trị chiến lược; những nhà lãnh đạo chiến lược; phân tích chiến lược kinh doanh môi trường bên ngoài; phân tích chiến lược kinh doanh môi trường bên trong; thiết lập chiến lược cấp kinh doanh; thiết lập chiến lược cấp công ty; thiết lập chiến lược cấp chức năng; thực hiện chiến lược; và đánh giá và kiểm soát chiến lược kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016924  Còn  Rỗi          
100016925  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 462