Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Mạng máy tính nâng cao

Ký hiệu xếp giá
004.6 H531N 2013
Dewey
004.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
124tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Mạng máy tính nâng cao, mạng máy tính, định tuyến, VLAN, ACL, WAN, NAT
Ngày cập nhật
07/04/2014 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình cung cấp những kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng được các kỹ thuật phổ biến trên hạ tầng mạng. Giáo trình sử dụng tập lệnh trên thiết bị Cisco làm các ví dụ minh họa cho các công nghệ được trình bày. Nội dung gồm có định tuyến, VLAN, ACL, NAT, các dịch vụ WAN, và VPN.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016926  Còn  Rỗi          
100016927  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 361