Thư viện Lạc Hồng
Phân tích và dự báo kinh doanh: lý thuyết, bài tập và bài giải: hướng dẫn thực hành chi tiết bằng excel

Ký hiệu xếp giá
658.15PH105Đ 2011
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2011
Mô tả
389tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phân tích kinh doanh
Ngày cập nhật
11/04/2014 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các biện pháp sử dụng trong phân tích dự báo, dự báo và các phương pháp phân tích dự báo. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, các yếu tố sản xuất kinh doanh trong công ty, doanh thu và chi phí, hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016982  Còn  Rỗi          
100016983  Còn  Rỗi          
100016984  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1876