Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo tài chính: phân tích, dự báo & định giá

Ký hiệu xếp giá
657.3PH104TH 2013
Dewey
657.3
Xuất bản
2. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
338tr ; 24 cm
ISBN
9786049276354
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
báo cáo tài chính, phân tích, dự báo, định giá, giáo trình
Ngày cập nhật
11/04/2014 09:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Trình bày về vấn đề phân tích báo cáo tài chính, cấu trúc tài chính, khản năng thanh toán, hiểu quả kinh doanh. Dự báo kinh doanh và định giá doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016985  Còn  Rỗi          
100016986  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 742