Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Quản trị chất lượng

Ký hiệu xếp giá
658.401 3 NG527Đ 2012
Dewey
658.401 3
Xuất bản
2. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
438tr ; 24 cm
ISBN
9786049271588
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị chất lượng, giáo trình
Ngày cập nhật
11/04/2014 10:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề về quản trị chất lượng như: khách hàng và thỏa mãn của khách hàng, sản phẩm và vai trò chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, hệ thống quản trị chất lượng, quản trị chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn hóa ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016990  Còn  Rỗi          
100016991  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1681