Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Tài trợ thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
382.07 NG527T 2012
Dewey
382.07
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2012
Mô tả
285tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thương mại quốc tế, tài trợ thương mại, giáo trình
Ngày cập nhật
11/04/2014 10:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu các loại hình tài trợ thương mại quốc tế trực tiếp của: tổ chức tín dụng, công ty tài chính, các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ. Tài trợ thương mại gián tiếp của nhà nước và trình bày các rủi ro thương mại quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016992  Còn  Rỗi          
100016993  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1141