Thư viện Lạc Hồng
Longman pre-essence reading 1: Making teaching and learning easier! Lead the change!

Ký hiệu xếp giá
428.43 L479
Dewey
428.43
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Mô tả
120tr ; 26 cm + 1 MP3 CD
ISBN
9786048556877
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
anh ngữ, reading, đọc hiểu
Ngày cập nhật
12/04/2014 08:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Pre-Essence Reading Series is prepared to help students who want to lay the foundation for a love of reading and build a basic knowledge of a variety of topics before proceeding to Essence Reading. With the same format as Essence Reading Series, Before You Read, New Vocabulary, Idioms, Passage, Reading Questions, Vocabulary Test, and Grammar Focus, Pre-Essence Reading Series aims to boots students' reading comprehension. What is different from Essence Reading is providing Review Exercise every three chapters to let students check their progress. This series is easier than Essence Reading in terms of the difficulty of vocabulary, idiom, sentence structure, etc. and the contents of the reading materials include a wide variety issues and themes. To boots one's reading comprehension, the best way is to provide materials which are informative and intriguing. This series not only enhances one's reading skill, vocabulary, and grammar, but also deepens students' intellectual curiosity and critical thinking.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016828  Còn  Rỗi          
100016829  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1144