Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kiểm toán tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.450 7 NG527Q 2012
Dewey
657.450 7
Xuất bản
4. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
519tr ; 24 cm
ISBN
9786049098673
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kiểm toán, kiểm toán tài chính, tài chính
Ngày cập nhật
12/04/2014 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình giới thiệu tổng quan về kiểm toán tài chính, cụ thể trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu, các quy trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán.... Đồng thời trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu như chu trình bán hàng - thu tiền, chu trình mua hàng - thanh toán, hàng tồn kho, chu trình tiền lương và nhân viên, tài sản cố định và đầu tư dài hạn...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016998  Còn  Đang mượn  NV0000976  Trần Thị Phương Thảo  18/04/2019 
100016997  Còn  Rỗi          
100016999  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1456