Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Bảo hiểm

Ký hiệu xếp giá
368.007NG527V 2012
Dewey
368.007
Xuất bản
2. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
518tr ; 21 cm
ISBN
9786049099779
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm con người, bảo hiểm y tế
Ngày cập nhật
12/04/2014 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày những nội dung về các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm con người, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm "P and I", ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017001  Còn  Rỗi          
100017002  Còn  Rỗi          
100017003  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2056