Thư viện Lạc Hồng
Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 2013: đã được Quốc hội thông qua ngày 19-6-2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, áp dụng từ ngày 1-8-2013: cẩm nang quản lý doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
346.597 07V500H 2013
Dewey
346.597 07
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2013
Mô tả
421tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật doanh nghiệp, luật kinh tế
Ngày cập nhật
12/04/2014 10:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những hướng dẫn mới nhất sữa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng, đăng ký doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp và chính sách ưu đãi lãi suất - bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017012  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1759