Thư viện Lạc Hồng
Luật doanh nghiệp 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ quản lý tài chính, khấu hao tài sản, nợ khó đòi, thuế, hóa đơn mới nhất: Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc - kế toán trưởng doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
346.597 07L504D 2013
Dewey
346.597 07
Xuất bản
1. - H.: Hồng Đức, 2013
Mô tả
418tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật kinh tế, luật doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành
Ngày cập nhật
12/04/2014 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày luật doanh nghiệp 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung). Những quy định mới nhất về: đăng ký thành lập doanh nghiệp, quản lý tài chính, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, thuế giá trị gia tăng - thuế thu nhập doanh nghiệp - thuế thu nhập cá nhân, giám sát - kiểm tra - thanh tra tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017013  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1436