Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kinh tế đối ngoại

Ký hiệu xếp giá
337.07GI-108T 2012
Dewey
337.07
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2012
Mô tả
455tr ; 21cm
ISBN
8935211120723
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế đối ngoại, thương mại dịch vụ, thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài
Ngày cập nhật
14/04/2014 09:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày những vấn đề chung về lý luận đến những vấn đề cụ thể của hoạt động kinh tế đối ngoại: khái quát về quá trình đổi mới nền kinh tế Việt Nam; khái quát về kinh tế đối ngoại; các quan điểm của Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; giới thiệu về thương mại hàng hóa của Việt Nam; giới thiệu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017031  Còn  Rỗi          
100017032  Còn  Rỗi          
100017033  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 85