Thư viện Lạc Hồng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Ký hiệu xếp giá
343.597 04L504S 2012
Dewey
343.597 04
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2012
Mô tả
154tr ; 19 cm
ISBN
89352111122642
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật quản lý thuế, văn bản pháp luật
Ngày cập nhật
14/04/2014 09:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017014  Còn  Rỗi          
100017020  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1212