Thư viện Lạc Hồng
Đắc nhân tâm nghệ thuật thu phục lòng người bí quyết đưa bạn đến thành công: Cẩm nang dành cho giám đốc - lãnh đạo

Ký hiệu xếp giá
650.1TH523L
Dewey
650.1
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2012
Mô tả
454tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nghệ thuật ứng xử, giao tiếp, đắc nhân tâm
Ngày cập nhật
15/04/2014 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày 30 nguyên tắc vàng trong đắc nhân tâm, để trở thành một lãnh đạo thành công, nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu cho công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Các phương pháp cụ thể nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, văn bản pháp luật lãnh đạo doanh nghiệp cần biết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017040  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1350