Thư viện Lạc Hồng
Hỏi đáp Tư tưởng Hồ Chí Minh: dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Ký hiệu xếp giá
335.434 6H407TR 2014
Dewey
335.434 6
Xuất bản
1. - H.: Chính trị - Hành chính, 2014
Mô tả
179tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản, chủ nghĩa xa hội
Ngày cập nhật
15/04/2014 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 51 câu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh như: quá trình hình thành và phát triển, vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất, đặc trưng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017021  Còn  Rỗi          
100017022  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 350