Thư viện Lạc Hồng
Ra quyết định quản trị

Ký hiệu xếp giá
658.403H407V
Dewey
658.403
Xuất bản
2. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả
214tr ; 24 cm
ISBN
9786049340505
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị, ra quyết định quản trị, lãnh đạo, văn hóa
Ngày cập nhật
15/04/2014 03:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình dành cho hệ đào tạo thạc sỹ với cấu trúc 5 chương vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông - Tây vào việc ra quyết định. Ba chương đầu đi vào các nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết định, hai chương cuối nhấn mạnh vào việc vận dụng khoa học ra quyết định vào hoàn cảnh thực tiễn, đặc biệt là thực tiễn Việt Nam. Đồng thời giáo trình cũng cung cấp các tình huống ra quyết định của các tổ chức/ doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, qua đó làm sáng tỏ thêm các nhân tố chi phối quá trình ra quyết định của các nhà quản trị theo phương châm "tư duy toàn cầu, quyết định địa phương".
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1282