Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị nhân lực

Ký hiệu xếp giá
658.3N5766G2
Dewey
658.3
Xuất bản
tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
338tr ; 24 cm
ISBN
9786049099717
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Quản trị nhân lực, quản lý nhân lực, thù lao, quan hệ lao động
Ngày cập nhật
15/04/2014 04:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nhân lực trong tổ chức (chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức về giáo dục, các tổ chức bảo vệ sức khỏe, các tổ chức phục vụ vui chơi giản trí và các tổ chức xã hội khác) từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động tương ứng với ba giai đoạn: hình thành nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017047  Còn  Rỗi          
100017592  Còn  Rỗi          
100017048  Còn  Đang mượn  918000086  Nguyễn Thiện Thọ  20/02/2021 
100017593  Còn  Đang mượn  919000077  Nguyễn Phương Hồng Huế  23/01/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 846