Thư viện Lạc Hồng
Kinh doanh dịch vụ quốc tế: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
337NG527T
Dewey
337
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
550tr ; 24 cm
ISBN
9786049276750
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh doanh dịch vụ quốc tế, dịch vụ quốc tế, du lịch quốc tế, bảo hiểm quốc tế
Ngày cập nhật
15/04/2014 04:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn tài liệu chuyên khảo này được biên soạn dành cho sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về thương mại dịch vụ ở Việt Nam. Tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ để trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn, và vào 5 khu vực dịch vụ quốc tế chủ yếu sau: dịch vụ logistics, dịch vụ du lịch quốc tế, dịch vụ xuất khẩu lao động, dịch vụ tài chính quốc tế và dịch vụ bảo hiểm quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017053  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 839