Thư viện Lạc Hồng
Luật kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp & hướng dẫn mới nhất về quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp 2013

Ký hiệu xếp giá
346.597 063V500H 2013
Dewey
346.597 063
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2013
Mô tả
427tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật kế toán, kế toán doanh nghiệp
Ngày cập nhật
16/04/2014 02:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp, luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành, chiến lược phát triển kế toán - kiểm toán, văn bản mới về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Quy định mới nhất về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017064  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 322