Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340.07NG527H 2012
Dewey
340.07
Xuất bản
6. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
397tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pháp luật đại cương, giáo trình
Ngày cập nhật
17/04/2014 10:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 7 chương, 4 chương đầu đề cập đến một số vấn đề cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, khát quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Ba chương còn lại là nội dung chủ yếu của 3 ngành luật có vị trí nền tảng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam: Luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017078  Còn  Rỗi          
100017079  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1684