Thư viện Lạc Hồng
Luật sửa đổi, bổ sung, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 01-08-2014) và luật doanh nghiệp (có hiệu lực 01-08-2013): Giải đáp 715 tình huống mới nhất về chính sách thuế hiện hành và hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán

Ký hiệu xếp giá
343.597 04QU600L 2013
Dewey
343.597 04
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2013
Mô tả
447tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, văn bản pháp luật
Ngày cập nhật
17/04/2014 10:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật quản lý thuế, Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành. Những quy định mới nhất về giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; chế độ quản lý, sử dụng và khấu hao tài sản cố định. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác kế toán; quản lý đăng ký thuế và quy trình giải quyết hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017069  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 926