Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược - cơ chế tài chính và giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các đơn vị y tế

Ký hiệu xếp giá
344.597 04QU500L 2012
Dewey
344.597 04
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2012
Mô tả
495tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật dược, giá cả, dịch vụ khám chữa bệnh
Ngày cập nhật
22/04/2014 09:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: quy định mới nhất về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định mới nhất về quy chế khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh; quy định mới nhất về sử dụng thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh; quy định mới nhất về quy chế tài chính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định mới nhất về thực thi luật dược và nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hiện tốt sản xuất thuốc, nhà thuốc và phân phối thuốc; quy định mới nhất về xử phạm vi phạm hành chính trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, quản lý thuốc và trang thiết bị y tế; hướng dẫn mới nhất về xét tặng danh hiệu thầy thuốc và các chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017215  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1240