Thư viện Lạc Hồng
Tài Chính Quốc Tế hiện đại : Trong nền kinh tế mở

Ký hiệu xếp giá
332.042 Ta-D
Dewey
332.042
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
756tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 05:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thị trường ngoại hối Chương 2: Các thị trường ngoại hối phát sinh Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá Chương 4: Cán cân thanh toán quốc tế - BP Chương 5: Quan hệ cung cầu và sự hình thành tỷ giá hối đoái Chương 6: Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên cán cân thanh toán và hoạt động XNK Chương 7: Chính sách tiền tệ, tài khóa và tỷ giá trong nền kinh tế mở Chương 8: Tiếp cận cán cân thanh toán theo trường phái tiền tệ Chương 9: Học thuyết ngang giá sức mua và xác định tỷ giá Chương 10: Học thuyết ngang giá lãi suất và xác định tỷ giá Chương 11: Các học thuyết hiện đại tiếp cận tỷ giá hối đoái Chương 12: Chế độ tỷ giá tối ưu và can thiệp ngoại hối Chương 13: Hệ thống tiền tệ quốc tế Chương 14: Hệ thống tiền tệ châu Âu và liên minh tiền tệ châu Âu Chương 15: Thị trườgn Eurocurrency và Eurobonds Chương 16: Khủng hoảng nợ quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002747  Còn  Rỗi          
100002752  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1503