Thư viện Lạc Hồng
Phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên: thực trạng và giải pháp: báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
Đồng Nai: [Knxb], 2013
Mô tả
127tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
du lịch sinh thái, Khoa Đông phương học
Ngày cập nhật
03/11/2014 08:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (214KB)
File 2 (4.68MB)
Trên cơ sở đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên, nhận định được thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức ảnh hưởng tới quá trình hình thành và mở rộng phát triển du lịch tại tỉnh Phú Yên, đề tài đưa ra những chiến lược, giải pháp và kiến nghị về quá trình mở rộng phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiểu biết của cộng đồng, ban lãnh đạo tỉnh, nhà quản lý, hướng dẫn viên về ý thức, trách nhiệm đối với việc phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu đề tài này có thể làm căn cứ khoa học cho việc khai thác có hiệu quả thế mạnh của tỉnh trong sự phát triển du lịch sinh thái. Đây là đề tài ít nhiều đã có một số công trình quan tâm nhưng chưa đi sâu vào nghiên cứu tại tỉnh Phú Yên. Vì vậy, đề tài ra đời sẽ đóng góp thêm cho ngành du lịch một cái nhìn chung về vùng du lịch mới phát triển.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1587