Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế quốc tế : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
337.1 Ki-T
Dewey
337.1
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
362tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 05:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế Chương 2: Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế Chương 3: Lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế Chương 4: thuế quan một hình thức hạn chế mậu dịch Chương 5: các hình thức hạn chế mậu dịch khác và đàm phán mậu dịch đa phương Chương 6: Liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp quan thuế Chương 7: Mậu dịch quốc tếvà phát triển kinh tế Chương 8: Sự di chuyển nguồn lực quốc tế Chương 9: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái Chương 10: Cán cân thanh toán Chương 11: Hệ thống tài chính và tiềnn tệ thế giới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002697  Còn  Rỗi          
100004132  Còn  Rỗi          
100004141  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 913