Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế quốc tế : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
337.1 Ki-T
Dewey
337.1
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
362tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 05:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế Chương 2: Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế Chương 3: Lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế Chương 4: thuế quan một hình thức hạn chế mậu dịch Chương 5: các hình thức hạn chế mậu dịch khác và đàm phán mậu dịch đa phương Chương 6: Liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp quan thuế Chương 7: Mậu dịch quốc tếvà phát triển kinh tế Chương 8: Sự di chuyển nguồn lực quốc tế Chương 9: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái Chương 10: Cán cân thanh toán Chương 11: Hệ thống tài chính và tiềnn tệ thế giới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002697  Còn  Đang mượn  118000622  Nguyễn Anh Vũ  27/07/2019 
100004132  Còn  Rỗi          
100004141  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 350