Thư viện Lạc Hồng
Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính

Ký hiệu xếp giá
332.401 Ti-C
Dewey
332.401
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
1001tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 05:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Đại cương về tiền tệ Phần 2: Đại cương về ngân hàng Phần 3: Thị trường tài chính Phần 4: Các quan hệ đối ngoại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002808  Còn  Rỗi          
100005469  Còn  Rỗi          
100005470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 500