Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014

Ký hiệu xếp giá
346.597 063H561D 2013
Dewey
346.597 063
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2013
Mô tả
422tr ; 28 cm
ISBN
9786047901760
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán trưởng, đơn vị hành chính sự nghiệp
Ngày cập nhật
02/12/2014 09:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm bốn phần. Phần một: tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Phần hai: hướng dẫn sử dụng kinh phí, quản lý phí và lệ phí. Phần ba: hướng dẫn kiểm soát chi qua hệ thống kho bạc. Phần bốn: quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ngành kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017117  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1852