Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014: phương thức lựa chọn nhà thầu đánh giá hồ sơ & xét duyệt trúng thầu

Ký hiệu xếp giá
343.597 07H561D 2014
Dewey
343.597 07
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2014
Mô tả
431tr ; 28 cm
ISBN
9786045918203
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật đấu thầu
Ngày cập nhật
02/12/2014 09:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau: Phần 1: luật đấu thầu (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Phần 2: quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2014); Phần 3: quy định mới về quy chế đấu thầu; Phần 4: mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, thủ tục cấp phép thầu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017105  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1842